Activiteiten

activiteit

Onze activiteiten zijn verdeeld in de verschillende doelgroepen van stichting Famia. Hieronder staat een overzicht van de activiteiten per doelgroep.

Doelgroep jongeren
Empowerment training
De Empowerment training is een jaarlijkse activiteit binnen Stichting Famia. Voor het jaar 2013 hebben we 5 groepen gepland staan van maximaal 10 jongeren per groep. Oorspronkelijk is deze training door het GGzE en het Trimbos instituut opgesteld en om deze training te kunnen geven moet men een “train de trainers” cursus volgen via het GGzE. Momenteel beschikt de stichting over 5 trainers die deze training kunnen geven.

De training inhoudelijk:
De training is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 21 jaar en bestaat uit 12 thema’s die op een vaste dag in de week gegeven wordt. De thema’s zijn:

1. De buurt 7. Genot- en roesmiddelen
2. Cultuur 8. Relaties
3. Communicatie en presentatie 9. Seksualiteit en intimiteit
4. Criminaliteit 10. Eigen ik
5. Omgaan met agressie 11. Prestatie en motivatie
6. Weerbaarheid 12. Rite de passage

Meidenmiddag
In het schooljaar 2013/2014 gaat stichting Famia weer starten met de meidenmiddagen. Deze activiteit is bedoeld voor meiden van 8 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. Deze activiteit wordt in eerste instantie door een jongerenwerker en vrijwilligers verzorgd. Vervolgens zullen de meiden zelf invulling geven aan de inhoud van deze middagen. Hierin zullen ze dus een participerende rol hebben waarbij wij samen met de meiden de activiteiten zullen organiseren. De meidenmiddag is bedoeld voor alle meiden van bovenstaande leeftijden uit de irisbuurt en omgeving.

Doelgroep kinderen
Kinderweekend
Een jaarlijkse activiteit van stichting Famia is de kinderweekend. Voor 2013 wordt deze in de herfstvakantie georganiseerd. De doelgroep is kinderen van 4 – 12 jaar. Van donderdag t/m zaterdag, ’s morgens tot ’s middags zijn de kinderen welkom om mee te doen met verschillende activiteiten, spelletjes en uitjes. Om alle kosten te kunnen dekken vragen wij een bijdrage hiervoor.

Huiswerkbegeleiding
Voor het schooljaar 2014/2015 wil stichting Famia gaan starten met huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in het gebouw van stichting Famia, op dinsdag, donderdag en vrijdag, huiswerkbegeleiding ontvangen. De begeleiding wordt verzorgd door een vrijwilliger met didactische achtergrond en meerdere vrijwilligers.

Doelgroep hele gezin
Toneel en theater
Voor de doelgroep gezin organiseert stichting Famia sinds dit jaar een theaterstuk. Hierbij werken we samen met theatergroep Kidzark Productions. Het doel hiervan is om middels leuke en educatieve wijze normen en waarden over te dragen aan gezinnen of ten minste een aanleiding vormen om normen en waarden binnen gezinnen bespreekbaar te maken. Het theaterstuk wordt in het voorjaar georganiseerd.

Doelgroep volwassenen
Ouders
In het kader van de Empowerment training voor jongeren beschikt stichting Famia ook over een training voor ouders. Het is belangrijk dat ouders, naast hun kinderen, zelf ook bekrachtigd worden in hun opvoedingskwaliteiten. Tevens is dit ook dé plek voor ouders om ervaringen, normen, waarden en ideeën met elkaar uit te wisselen. De training voor ouders komt ook oorspronkelijk vanuit het GGzE en het Trimbos instituut en wordt in principe aan de ouders, van de jongeren die de Empowerment training hebben gevolgd, gegeven. Deze training wordt dan ook aansluitend aan de training van de jongeren gegeven.

Woonbegeleiding
Woonbegeleiding met Persoon Gebonden Budget (PGB)/WMO
Stichting Famia ondersteunt volwassenen met een beperking die een CIZ-indicatie hebben. Het gaat hierbij meer om praktische ondersteuning in het dagelijks functioneren. Aan de hand van hun CIZ indicatie krijgen ze de nodige hulp die ze nodig hebben qua individuele begeleiding, groep begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Ook vanuit de WMO kunnen ze huishoudelijke hulp krijgen. We werken vraaggericht en bieden passende hulp aan de hulpvrager, waarbij rekening wordt gehouden met wensen en behoeften. Voor meer informatie over PGB en indicaties verwijzen wij naar de pagina van het CIZ: www.ciz.nl, en van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/pgb

Wooninitiatief
Stichting Famia wil in 2024 zijn woonbegeleidingsactiviteiten gaan uitbreiden met een wooninitiatief. Meer informatie hierover volgen.