Over ons

ons

Doelgroep
Stichting Famia richt zich op het hele gezin, zowel individueel als in gezinsverband bestaand uit ouders, alleenstaande ouder, kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 13-25 jaar. Ook ouderen en mensen met licht verstandelijke beperking maken deel uit van de doelgroep van stichting Famia. Wij willen ons dienstbaar opstellen voor alle gezinsleden ongeacht hun geloof, ras, levensovertuiging of achtergrond; ze zijn bij ons welkom. Samen gaan we kijken naar de behoeftes en waar we ondersteuning kunnen bieden.

Missie
Middels voorlichtingen, activiteiten, projecten en trainingen willen we gezinnen de mogelijkheid geven om te groeien. Zowel gezinnen in crisis als gezinnen die niet in crisis verkeren, kunnen deelnemen aan onze activiteiten. De medewerkers en vrijwilligers hebben een hart voor het werken met gezinnen en staan klaar voor het individu en/of het gezin. Wij richten ons op de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden en minder op de tekortkomingen van het individu of gezin. Het gaat hierbij dan ook om het versterken, uitbreiden en eventueel aanleren van vaardigheden die het functioneren van het hele gezin kan verrijken. Wij geloven dat ieder mens kwaliteiten en vaardigheden in zich heeft, om een volwaardig leven te leiden.

Visie
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een volwaardig bestaan, waarbij ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben en houden over hun leven. Momenteel bieden we ondersteuning aan individuen en gezinnen op locatie of in eigen woonomgeving. Onze huidige activiteiten zijn onder anderen het bieden van dagbesteding, het geven van empowerment trainingen aan jongeren en hun ouders, meidenmiddagen, huiswerkbegeleiding, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, kinderactiviteiten, voorlichtingen en verschillende projecten.

Doelen
Allereerst richt stichting Famia zich op het ondersteunen van gezinnen en/of gezinsleden op verschillende leefgebieden. Met ondersteunen bedoelen we het inzetten van middelen en strategieën die gericht zijn op het stimuleren van het welzijn en de belangen van de cliënt, het bevorderen van de ontwikkeling en het versterken van de kwaliteiten van de cliënt. Hierdoor bevorderd het functioneren van de cliënt en de kwaliteit van het leven. De kwaliteit van het leven bepaalt immers het welbevinden en de levensvoldoening van de cliënt.

Emancipatie van de hulpvrager: De ondersteuning vanuit stichting Famia aan gezinnen of gezinsleden is gebaseerd op het (weer) volledig functioneren op de desbetreffende leefgebied.

Empowerment: Ondersteuning aan gezinnen of gezinsleden is gericht op het versterken, bemoedigen en de bewustmaking van de cliënt van zijn mogelijkheden.

Een andere doel van stichting Famia is jongeren tegemoet komen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk en stevig in hun schoenen kunnen staan in de maatschappij. Dat ze juiste, doordachte en bewuste keuzes kunnen maken in het leven. Dit doen we door middel van empowerment training speciaal voor jongeren, in samenwerking met GGzE en door middel van begeleid wonen.