Projecten

projecten

Project Happy Again
Het project Happy Again is gericht op een specifieke doelgroep die wij steeds groter zien worden. Het gaat hierbij om mensen die door omstandigheden in een negatief spiraal zijn beland en die hierdoor het huishouden laten liggen. Sommige mensen gaan ook steeds meer spullen komen, om op die manier om te kunnen gaan met de situatie. Op een gegeven moment zit het huis zo vol, dat het niet meer leefbaar is en het een bedreiging vormt voor de gezondheid. De persoon beseft dat zijn/haar situatie problematisch is en meldt zich aan voor ondersteuning. Samen met de hulpvrager gaan we het huis opruimen en ondersteuning bieden bij het weer oppakken van zijn leven.